Obsah

S vašimi osobními údaji zacházíme vždy důvěrně. Pečlivě je chráníme, dodržujeme veškerou platnou legislativu a podrobně vás o tom informujeme.

Správce údajů

 

Správcem osobních údajů je Česká asociace famfrpálu, z. s., IČ: 05479380, se sídlem č.p. 45, 798 55 Polomí, spolek je zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl L, vložka č. 25961.

Ochrana osobních údajů

 

Které osobní údaje shromažďujeme a pro které účely
U zájemců o členství v České asociaci famfrpálu, stejně jako u stávajících členů shromažďujeme a zpracováváme následující osobní údaje:

 • Jméno a příjmení
 • Datum narození
 • Adresa trvalého bydliště
 • E-mail
 • Telefon

U všech návštěvníků webu famfrpal.cz shromažďujeme a zpracováváme následující data:

 • Síťový identifikátor – IP adresa
 • Analytické cookies – umožňují anonymně sledovat chování uživatelů na webu (které stránky navštěvují, jak dlouho na nich jsou apod.)

Už z podstaty internetové komunikace se nelze vyhnout využívání některých tzv. síťových identifikátorů, mezi které patří zejména IP adresa návštěvníků webu, a různých cookies, viz kapitola Cookies.

Vaše osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme pro následující skupiny účelů.

 • Účely pro vnitřní potřebu Česká asociace famfrpálu, z. s., osobní údaje zpracováváme za účelem ochrany našich práv a oprávněných zájmů, ke sledování kvality služeb a k jejich následnému vylepšování, k analýzám naší činnosti apod.
 • Pro edukační účely, jako je například informování členů o akcích a novinkách ze světa famfrpálu prostřednictvím e-mailu.
 

Na základě kterých právních titulů osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme

 

Abychom mohli vaše údaje sbírat a zpracovávat, musíme k tomu mít vždy alespoň jeden z tzv. právních titulů. V našem případě pracujeme s těmito tituly.

Plnění právní povinnosti
Zpracování některých osobních údajů za určitým účelem výslovně nařizují některé právní předpisy České republiky.

Oprávněný zájem
Jako právní subjekt chceme i nadále zkvalitňovat naše služby a celkové působení. Stejně tak se chceme v případě nutnosti bránit maření této naší činnosti. Jednotlivé činnosti, které vedou k naplnění výše zmíněných snah, lze chápat jako náš oprávněný zájem. Do této oblasti spadá například využívání webové analytiky pro potřeby zkvalitňování a rozvíjení naší webové prezentace nebo uchovávání důležité komunikace pro archivní potřeby.

Souhlas se zpracováním osobních údajů
V případech, kdy nemůžeme využít jiný oprávněný titul, vás vždy žádáme o souhlas. Souhlas se zpracováním můžete odmítnout a také kdykoliv odvolat.


Jak dlouho vaše údaje shromažďujeme

Osobní údaje zpracováváme v případě plnění právní povinnosti po dobu stanovenou legislativou. U údaje, které zpracováváme na základě jiných právních titulů, je doba zpracování následující.

Členové České asociace famfrpáplu, z.s.
Vaše údaje budeme uchovávat po dobu existence České asociace famfrpálu nebo do odvolání vašeho souhlasu.

Po skončení doby oprávněného zpracování přestaneme vaše osobní údaje zpracovávat a provedeme jejich vymazání.

Jak vaše osobní údaje chráníme

Osobní údaje maximálně chráníme před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením. Systém ochrany vašich dat zahrnuje tyto části.

Fyzické zabezpečení a elektronické zabezpečení
Využíváme nejmodernější IT systémy a aplikace. Všechny používané aplikace jsou zabezpečeny šifrováním a přístup k nim je zabezpečen přístupovými údaji.

Procesuální zabezpečení
Máme detailně zmapovány veškeré operace, které s vašimi osobními údaji provádíme. To nám umožňuje sbírat jen takové osobní údaje, které skutečně potřebujeme, a minimalizovat nakládání s nimi. A tím co nejvíce snížit potenciální rizika zneužití.


Kdo vaše data zpracovává

Vaše osobní údaje pro nás zpracovává několik subjektů, tzv. zpracovatelů, které uvádíme níže v přehledu. Všichni zpracovatelé splňují přísné podmínky v oblasti zabezpečení dat a vaše osobní údaje pro nás zpracovávají na základě smlouvy o zpracování osobních údajů, resp. smluvních podmínek.

Pod pojem zpracování patří systematické činnosti, jako je například shromažďování, zaznamenání, uspořádání, strukturování, vyhledávání osobních dat, stejně jako ukládání údajů na nosiče informací nebo jejich likvidace.

Webhostingové a serverové služby
WEDOS Internet, a. s
IČO: 28115708
Masarykova 1230,
373 41
Hluboká nad Vltavou

Provozovatel analytického nástroje Universal Analytics
Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, CA 94043
United States of America

Vaše práva

Jako fyzická osoba máte následující práva, která u nás můžete kdykoli uplatnit.

 • Právo na informace
 • Právo na přístup k osobním údajům
 • Právo na opravu, resp. doplnění osobních údajů
 • Právo na výmaz neboli právo být zapomenut
 • Právo na omezení zpracování
 • Právo na přenositelnost údajů
 • Právo vznést námitku a právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování
 • Právo požadovat po Správci kopii zpracovávaných osobních údajů
 • Právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů
 • Právo na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že Vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování Vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením

Vaše práva můžete aktivně uplatnit prostřednictvím těchto kontaktů

Adresa
Česká asociace famfrpálu
č.p. 45, 798 55 Polomí

E-mail
caf@famfrpal.cz

Požadované informace, resp. vyjádření, vám poskytneme bez zbytečného odkladu. Maximální lhůta pro odpověď je měsíc od obdržení žádosti.


Cookie

Co jsou soubory cookies a k čemu slouží

Cookie je malé množství dat, které ve formě textového souboru odesílá server navštěvované stránky do zařízení uživatele – počítače, telefonu či tabletu. V zařízení se soubor dat uloží a při každé další návštěvě stejné webové stránky odešle informaci serveru.

Díky souborům cookies dokáže webový server například rozpoznat, že jste již v minulosti stránky navštívili, který jazyk používáte apod. Webové stránky využívají cookies zejména k těmto účelům.

K identifikaci uživatele a zapamatování jeho preferencí – například zapamatování přihlašovacích údajů pro rychlý přístup do klientské sekce.
Pro analytické a marketingové účely – například pro sledování výkonu jednotlivých zdrojů návštěvnosti (z přirozeného vyhledávání, ze sociálních sítích, z newsletteru apod.), k cílené reklamě na základě navštívených částí webu apod.

Typy cookies

Soubory cookies můžeme členit dle různých kritérií. V praxi se nejčastěji uplatňuje následující dělení.

Cookies z hlediska platnosti

 • Krátkodobé (session) cookies jsou soubory, které jsou automaticky mazány, jakmile uživatel opustí daný web.
 • Dlouhodobé (persistent) cookies jsou soubory, které zůstávají v zařízení i poté, co uživatel opustí webové stránky. Doba, po níž jsou soubory v zařízení aktivní, bývá v rozmezí dnů až měsíců.

Cookies z hlediska domény (webu), ke kterému patří

 • Cookies vlastníka stránky jsou soubory, které odesílá server právě navštěvovaného webu.
 • Cookies třetí strany jsou soubory, které ukládá jiná stránka než ta, na které se uživatel právě nachází. Jedná se o cookies vytvořené a používané společnostmi jako Google, Facebook, Seznam a další. Tyto strany mohou například použít nasbíraná data k zacílení reklamy na jiných stránkách.

Cookies z hlediska účelu

 • Funkční, esenciální cookies – jsou nutné pro standardní fungování webu. Bez nich by byla v různé míře narušena uživatelská přívětivost stránek.
 • Analytické cookies – umožňují sledovat a analyzovat pohyb uživatelů na webu, využívání jednotlivých prvků webu, návštěvnost konkrétních stránek a další metriky. Získaná data pak může provozovatel webu využít ke zlepšení stránek nebo pro marketingové účely.
 • Trackovací a remarketingové cookies – slouží k optimalizaci nabídky reklamy na jiných webových stránkách, které disponují reklamními plochami.
 • Konverzní cookies – slouží k vyhodnocování výkonnosti webu a efektivity reklamy. Pomáhají odpovídat na otázky jako, které zdroje návštěvnosti přinášejí nejvíce poptávek, které reklamní systémy mají nejlepší poměr náklady versus výsledky apod.

Cookies na webu famfrpal.cz

Na webu www.famfrpal.cz používáme následující cookies.


Jak zamezit ukládání souborů cookies

Tím, že www stránky famfrpal.cz používáte, souhlasíte s ukládáním souborů cookies do svého zařízení. Pokud chcete pokračovat v prohlížení bez využívání cookies, máte dvě možnosti, jak se ukládání těchto souborů vyhnout. Ve svém webovém prohlížeči můžete povolit ukládání jen určitých typů cookies anebo jejich využívání zcela zakázat. Můžete také po každé návštěvě webu manuálně smazat historii procházení.  Jak postupovat najdete v nápovědách příslušných webových prohlížečů.

Upozorňujeme však, že při úplném zákazu cookie může dojít k narušení funkčnosti webových stránek www.famfrpal.cz